Tarieven

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijzen zijn afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Voor de meeste opdrachten hanteer ik een uurtarief. Bij voorkeur werk ik op basis van een vooraf goedgekeurde offerte. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat het werkelijk gemaakte aantal uren niet of nauwelijks van die inschatting afwijkt.

Om een beeld te geven omtrent de eventuele kosten hanteer ik momenteel onderstaande tarieven:

  • Secretariële dienstverlening (algemeen) vanaf € 45,- p/u*
  • Organisatie (algemeen) vanaf € 48,- p/u*
  • Overig: tarief in overleg*

* voor alle tarieven geldt dat deze afhankelijk zijn van de werkzaamheden en de opdrachttermijn en zijn exclusief BTW en exclusief mobiliteitskosten à € 0,29 per km.

N.B.: zie ook de Algemene Voorwaarden van STER’n Office Support